Какво е Godly Play®?

Повечето християнски образователни дейности учат децата какво е направил Бог. Чрез Godly Play® децата откриват Кой е Бог.
Godly Play® е основан на разбирането, че децата имат естествен усет за присъствието на Бога. Това, което нямат, е собствен език на вярата, чрез който да разпознаят и изразят Божието присъствие в живота си.
Подходът Godly Play® учи на класическия християнски език по начин, който подкрепя автентичните преживявания на детето с Бога и така допринася за творческото и духовното развитие на детето.
Godly Play® е базиран на метода Монтесори. Чрез използването на прости материали децата биват въвлечени в библейски истории. Тази игра кани слушателя да се свърже с историите на вярата, с лични преживявания, чрез „чуденки” и отворени отговори. Методът има широко приложение сред деца и възрастни по места като училища, болници, църкви и домове за възрастни.
Играта Godly Play® включва различни етапи: Подготви се!, Преживей историята, Преоткрий историята с въпроси „Чудя се дали …?” и Отговори на историята чрез творчество.

Като акредитиран учител и треньор на Godly Play® Дейвид ще дойде за два 3-дневни интензивни курса през месец май 2015-та година, за да продължи обучението от миналата година. Обучителят Дейвид Притчард е национален координатор на Скрипчър Юниън Испания и президент на асоциацията Godly Play Испания.