Състезанието ще се проведе в град София на 28.03.2015г.
Краен срок за записване: 15.11.2014г.
Такса за участие 50 лв на отбор. За всеки следващ записан отбор от същото място таксата пада с 50 %, т.е. 25 лв.
Подробна информация за място и час ще бъде публикувана при първа възможност.