Библейско състезание „В ръката Му имаше книга…“

Състезание за студенти