Смели Изследователи Приятели (СИП ), е служение за деца и младежи без оглед на техния етнически произход или църковна принадлежност. То предлага активни преживявания като игри в гората и на открито, готвене на огън, завладяващи песни, преодоляване на пропаст с въжен мост, спортни занимания, театър, походи, опознаване на Библията и лично преживяване на отделни библейски истории. Всички тези занимания изграждат самочувствието и оказват положително влияние на тялото, душата и духа на младите хора. Освен това те опознават по-добре себе си и намират нови приятели.

За повече информация, дати и такса вижте нашия календар!