Лагери на Скрипчър Юниън България, са провеждат с цел да обединят деца, тинейджъри, младежи, мотивирани да търсят и развиват своите интереси, очаквания и мечти, доближавайки се до живота на Исус. Идеята, която ни обедини, да работим по реализацията на лагерите, е да разберем индивидуалните нужда на децата. Да им помогнем в процесите на лутане и  търсене – опитвайки се сами да формулират въпроси, да намират общото между  техните действия и решения и тези между библейските персонажи.

Задачите, които сме си поставили са да забравим за деноминационните различия и да живеем в единство,  да изграждаме здрави (приятелски) взаимоотношения , да отворим сърцата си за Божието слово и Неговото въздействие в живота ни, да изградим ясни и устойчиви принципи, на базата на Библейските истини, които да ни помагат в живота.

 Летните лагери са насочени за деца от различните възрастови групи:

  • Детски лагер-(7-11години) – виж подробности
  • MAD camp – Music , Art and Drama – (12-15 години) – виж подробности
  • Скаутски лагери – (9- 12 години) (13-16 години)
  • Teen Games – Международен спортен лагер (13-18 години) – виж подробности
  • Юношески лагер (15-19 години) – виж подробности