Лагери :

         Летните лагери на Scripture Union Bulgaria сe провеждат с цел да обединят деца, тинейджъри, младежи, мотивирани да търсят и развиват своите интереси, очаквания и мечти, доближавайки се до живота на Исус. Идеята, която ни обедини, да работим по реализацията на лагерите, е да разберем индивидуалните нужда на децата. Да им помогнем в процесите на лутане и  търсене – опитвайки се сами да формулират въпроси, да намират общото между  техните действия и решения и тези на библейските персонажи.

Задачите, които сме си поставили е да оставим на страна деноминационните различия и да живеем в единство,  да изграждаме здрави (приятелски) взаимоотношения , да отворим сърцата си за Божието слово и Неговото въздействие в живота ни, да изградим ясни и устойчиви принципи, на базата на Библейските истини, които да ни напътстват.

Ние залагаме на естествени взаимоотношения, игрите, забавленията и непринудените моменти като едно основно средство за постигане на поставените цели, идеи и задачи.

 Летните лагери са насочени за деца от различните възрастови групи:

  • 1.07 – 7.07   –  Детски лагер – (от 6 до 10 години)
  • 10.07 – 16.07 – MAD camp – Music , Art and Drama – (12-15 години) 
  • 23.07-30.07 – Teen Games – Международен спортен лагер (13-18 години)
  • 7.08-15.08 – Юношески лагер (14-19 години)