Кой? тийнейджъри от 15 до 19 години

Кога? всяка сряда от 18.30 до 20.30 часа

Къде? офисът на Скрипчър Юниън, София, ул. Кърниградска 4

Какво? Офисът на Scripture Union Bulgaria е отворен всяка сряда вечер за тийнейджъри, които биха искали да изучават Библията, да разговарят със свои връстници за вярата си и за нещата от живота. Разглеждаме различни теми, които интересуват тийнейджърите и ги дискутираме в свободна обстановка, където всеки може да сподели своето мнение. Също така имаме филмови вечери и си организираме игри, на които всеки е поканен да доведе свои приятели, които биха искали да се включат към групата.

Пръвоначалната ни идея за създаването на групата е да даде място на тийнейджъри от различни църковни общества, както и на млади хора, които нямат подходяща среда, да разговарят свободно за вярата си в Бога. Радваме се, че младежите могат да създадат нови приятелства и да открият съмишленици.